tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
Someone who is a boga
Maaaan ............ He's one boga
viết bởi KasH 25 Tháng mười, 2003

Words related to He's One Boga

boga