tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A lady who is thick but also very attractive. Also known as HDB for short.
"She's not big, she's just a heavy duty beauty"
viết bởi Ericcccc 26 Tháng chín, 2006