tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A Heeren is a big horrible monster that is often associated with an Arabic terrorist.
Omg! It's a Heeren! RUN!!!
viết bởi Your_Terrorist_Friend 17 Tháng mười hai, 2008