tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
A person of Scadinavian decent or origin. Obs. prob ref to the inflections in their language.
viết bởi Anonymous 17 Tháng bảy, 2003