tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
a term that follows an insult so that the other person has no way to retort.
My man wears socks with sandals. Heeuhhhhh
viết bởi Bitch 28 Tháng mười một, 2004