tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Heikir an Icelandic word describing a man of great power or an authority figure
Guy " one day people will call me Heikir"
Other guy " you wish"
viết bởi Gestur Jónson 10 Tháng một, 2011