tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
A red-headed drunk.
Mr. Heinbaugh guzzled 27 pints.
viết bởi G-Pack 02 Tháng ba, 2004