tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
A beagle dog with huge ears.
Hekkies! You're a dog! You're a beagle!
viết bởi Elena Clark 31 Tháng năm, 2008