Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là rule of three:
 
1.
A form of butt-helmet used by some mountain climbers to protect their butt-bone when falling on their ass.
"You better put your hekmet on to protect that fine ass of yours."
viết bởi Keer Udurf 04 Tháng hai, 2008
3 0