Top Definition
Yin.

A person who is fond of chocolate, and who forgets to treat Yang with iftar.

A person who is wayy too much into Pokemon, such as Psyduck.

A person who makes random comments.
Helal=Halool
(4:22 AM) ₪ ๖ۣۣۜۜHaLoo: u gotta see this xD

(4:22 AM) ₪ ๖ۣۣۜۜHaLoo: is there anyone around u first?

(4:22 AM) -.::™©---ümåì®: no

(4:22 AM) -
.::™©---ümåì®: im webcammin with a frnd in uk

(4:22 AM) -
.::™©---ümåì®: lol

(4:22 AM) ₪ ๖ۣۣۜۜHaLoo: weird emoticon which is tryna do sumthin stupid....
(4:22 AM) -
.::™©---ümåì®: no i dun wanna see

(4:22 AM) ₪ ๖ۣۣۜۜHaLoo: LoooL

(4:22 AM) -
.::™©---ümåì®: plz

(4:23 AM) -
.::™©---ümåì®: oh hahah its the emoticon hahhahhaa

(4:23 AM) ₪ ๖ۣۣۜۜHaLoo: ya hhehehehe

(4:23 AM) -
.::™©---ümåì®: dude thts wrong

(4:23 AM) ₪ ๖ۣۣۜۜHaLoo:

(4:23 AM) ₪ ๖ۣۣۜۜHaLoo: y ?

(4:23 AM) -
.::™©---ümåì®: ur sick bitch

(4:24 AM) ₪ ๖ۣۣۜۜHaLoo: lol

(4:24 AM) ₪ ๖ۣۣۜۜHaLoo: btw

(4:24 AM) ₪ ๖ۣۣۜۜHaLoo: Faith is a pimp xd

(4:24 AM) -
.::™©---ümåì®: why

(4:24 AM) -
.::™©---ümåì®: she gave u this/

(4:24 AM) -
.::™©---ümåì®: dont tell me man

(4:24 AM) -
.::™©---ümåì®: ..lol?

(4:24 AM) ₪ ๖ۣۣۜۜHaLoo: no

(4:24 AM) ₪ ๖ۣۣۜۜHaLoo: this was from tariq

(4:24 AM) ₪ ๖ۣۣۜۜHaLoo: lool

(4:24 AM) -
.::™©---ümåì®: oh hahha

(4:24 AM) -
.::™©---ümåì®: why is faith a pimp

(4:24 AM) -
.::™©---ümåì®: ?>

(4:25 AM) ₪ ๖ۣۣۜۜHaLoo: dunno xD

(4:25 AM) ₪ ๖ۣۣۜۜHaLoo: this was just an absolutely random moment i have usually

(4:25 AM) ₪ ๖ۣۣۜۜHaLoo: fuck douchbags

(4:25 AM) -
.::™©---ümåì®: hahhaha i hav to tell her hahha

(4:26 AM) ₪ ๖ۣۣۜۜHaLoo: Lol O.O ?

(4:26 AM) ₪ ๖ۣۣۜۜHaLoo: dude anything i tell u should be a secret

(4:26 AM) ₪ ๖ۣۣۜۜHaLoo: plz ._.
viết bởi ooopslucky 13 Tháng mười, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×