tìm từ bất kỳ, như là kappa:
 
1.
a jewish family.
" Lara, is Laine a Helbling
viết bởi Percy 09 Tháng mười, 2003