tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
To have a lot of something.
thats a helluvalot of cows
viết bởi cFREAKINGg 17 Tháng mười một, 2011