tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
The pubes of an animal.
My pup has hen fuz. Fuck it is peeing on my penis.
viết bởi chodeser 31 Tháng một, 2003