tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Hen house
And they WAS chickens my man, it was a hen hizzy!
viết bởi samelot 25 Tháng bảy, 2009

Words related to Hen hizzy

chicken house hen hen house hizzy house