tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
To be massively addled on drugs or alcohol.
Oh my god! You're so henched.

Screw it dude, I'm henched.
viết bởi Jackary 24 Tháng mười hai, 2011