tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
A bro who knows literally EVERY girl in school
Hey bro, I see you at the girls' school every day, you're like becoming a Henco Hunter man!
viết bởi Slaaifly 03 Tháng tám, 2013