tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Having similarity to Jimi Hendrix with regard to music, fashion and lifestyle.
Kravitz' guitar playing is very Hendrixesque.
viết bởi Inanna_bliss 22 Tháng hai, 2009

Words related to Hendrixesque

60s lifestyle fashion hendrix hippies music