tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Hurricanes with Female names.
the ones with Male names can remain "HURR"
Hericane Camille
viết bởi yuba gurl 25 Tháng sáu, 2012