Top Definition
Herington is a city located in the state of Kansas.

Named after its founder, Monroe Davis Herington.

Notable people:
Bruce P. Blake, Bishop of the United Methodist Church

Terry Nichols, accomplice in the bombing of the Alfred P. Murrah Federal Building in Oklahoma City, Oklahoma
'It was kinda awkward for the students of Herington High School (thats found in herington, kansas) to visit the Murrah Federal Building memoral for their senior class trip...
viết bởi ShadowLycoris 14 Tháng hai, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×