tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
The best place in England which isn't London.
"Dude, let's go to Hertfordshire"
viết bởi pro-nun-see-A-shun 05 Tháng bảy, 2003