tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
A device that measures ugliness.
As in: " That dress is a 10 on the Hid-e-o-meter"
viết bởi amazonloveswords 03 Tháng hai, 2010