tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
Something uncool, lame.
Golfign is extremely high cash.
viết bởi Oaks 29 Tháng sáu, 2003