tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
What happens when you smoke on some real good danks and you find yourself bamboozled.
Damn, I'm higher than wu tang.
viết bởi mrfistinkittens_420 03 Tháng mười một, 2009