tìm từ bất kỳ, như là plopping:
 
1.
Spanish-language slang contraction: "Son of a bitch."
Tomás es un grandisimo hijueputa!
viết bởi Kiko 16 Tháng mười hai, 2003