tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
Badass Gantz character.
Originating from the Japanese manga, GANTZ, this mofo is quick to kill and cuts through the bullshit...literally, with his katana.
Damn, this dude is like Hikawa.
viết bởi redshifter 04 Tháng mười một, 2011