tìm từ bất kỳ, như là sounding:
 
1.
A mixture of vodka and tears, it is often ingested through the anus.
Hey man, I got some Hinsa, you ready to party tonight?
viết bởi Point Proven 18 Tháng mười hai, 2010