tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
a girl with abnormally large hips
Damn! That girl got the worst case of hippatitis I've ever seen!
viết bởi SRB_WBMD 30 Tháng một, 2011