tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Completing the task at hand.
-Yo, what are you gunna do?
-Hit the booty do.
viết bởi droitegauche 15 Tháng hai, 2010