tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
A fat girls clitoris.
That fat girl's clit is so big, it's the size of a hitchball.
viết bởi nedryerson 15 Tháng mười một, 2010