Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
commonly reffered to as "god" but he's totally majorly sexy in every way
oh god hive yes yes yes!s
viết bởi MuNcHoS 22 Tháng bảy, 2003
2 7
 
2.
God.
Omfg HiveCluster owns me.
viết bởi HiveCluster 22 Tháng bảy, 2003
2 13