tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
greatest last name and origanally meaning man on hill in german.
Last name

German. He's the hogle.
viết bởi Ariel Hogle 03 Tháng mười một, 2007