tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
The Hokies are a college backetball team. They play for Virgina Tech.
The Hokies fans are refered to as a Hokie.
viết bởi Puggle206 21 Tháng một, 2009