tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A phrase made by Chipp Zanuff, an Engrish speaker.
Holy Zen! It's lunchtime!
viết bởi Diablo the Echidna 21 Tháng mười, 2003

Words related to Holy Zen

engrish