tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Mobile phone. Derived from "homing device."
When I need to find my homies I use my homie device.
viết bởi Euphometric 21 Tháng ba, 2011