Top Definition
A man who enjoys having sex with another man.
Person 1 - "Hey wanna take a ride with me to see some male strippers?"

Person 2 - "No way you homo humper!"
viết bởi XxStyx123xX 12 Tháng mười một, 2007
One who tends to hump Homo's
"oh wow, look at that homohumper in action" (watching a gay porno where a homo on t.v. is humping away)
viết bởi Brittnie 18 Tháng tư, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×