tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Another name for a Homo-sexual. Derived from the Latin for 'Faggot' or 'Gay'.
Zara is Homo-genderual.
viết bởi This Boss Pseudonym 09 Tháng tám, 2011