tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
german for gaylord
Fick dich weg du Homofürst.
Fuck off Gaylord.
viết bởi BeCHeR 01 Tháng bảy, 2010

Words related to Homofürst

fdwdhf