tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A sort of battle cry; Something you shout before creating mischief. Sometimes the Naws can be Taws.
HOO NAW NAW! or HOO TaTAW TAW!
viết bởi synthfiendx5 09 Tháng chín, 2011