Top Definition
The act of giving someone a beatdown so intense and one-sided, the recipient begins to think he's back in the 'hood.
That wasn't a fight, Austin hood stomped him. Grant didn't even have a chance.
viết bởi ScuvyMcGurk 07 Tháng mười hai, 2010
1 more definition
the act of throwing an enemy to the ground, placing their teeth on the curb, and stomping on the back of their head where a hood would be located
"That fool be trippin, hes bouts to be gettin his hood stomped."

"Yea son, hood stomp his ass."
viết bởi Masta_Killa 20 Tháng năm, 2009

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×