Top Definition
A Hoodstank is a darkened urban area, where prostitutes
gather with clientelle. Hood>Stank(fowl sex smell).
A Hoodstank can also be in a motel.ie The Richmond.
Yo what are you sayin?
Ima flip the bitch at the Hoodstank.
viết bởi SlickSista 21 Tháng tám, 2006
a super fly word used by hood rats around the globe. meaning awsome.
that party was so hood stank last night!
viết bởi samsung44x2 26 Tháng tư, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×