tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
To smoke a cigarette.
Carl: Yo wanna hoot a gurt?

Andy: What the fuck does that mean?
viết bởi Jalaqueshawnduh 30 Tháng ba, 2011