tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
large breasts on a woman as said by Southwestern Vermont vernacular.
Damn! Lookie here at dem dere Hoot-tanks!
viết bởi mrhenhouse 19 Tháng năm, 2011