Top Definition
Encouragement made when some people around you is doing an great but deserved action.
"-Fuck, I think that I'm gonna roll an other j dude.

-Hopefully mate!"
#hopefully #fuck yeah #hell yeah #right #done
viết bởi Optimisticallyours 23 Tháng hai, 2011
1. In a hopefull way.
2. It is to be hoped that.
1.Hopefully we will get to chat.
2.Hopefully I'll get to see you!.
#hope #full #hopping #hoped #hopefully
viết bởi Robyn Shilling 01 Tháng tư, 2009
A nice way of saying no
Hey, man. Do you wanna come round mine?
Hopefully.
#no #maybe #i wish #lol #go away
viết bởi SonSon 01 Tháng bảy, 2015
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×