1. In a hopefull way.
2. It is to be hoped that.
1.Hopefully we will get to chat.
2.Hopefully I'll get to see you!.
viết bởi Robyn Shilling 01 Tháng tư, 2009
Top Definition
Encouragement made when some people around you is doing an great but deserved action.
"-Fuck, I think that I'm gonna roll an other j dude.

-Hopefully mate!"
viết bởi Optimisticallyours 23 Tháng hai, 2011
A nice way of saying no
Hey, man. Do you wanna come round mine?
Hopefully.
viết bởi SonSon 01 Tháng bảy, 2015
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×