tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Euphoria.
Yum! That was very good Hornetti's... it was a lot better than Joey's!!
viết bởi Sassaphrase69 11 Tháng tám, 2008