tìm từ bất kỳ, như là bangarang:
 
1.
A slang term for fingering a girl. Or a male, if the male has an inverted penis.
Hey babe, you want a hotez?
viết bởi dcgirl97 08 Tháng bảy, 2011