tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A sexy ass white boy usually in his 20's
Damn look at that hotfry over there!
viết bởi Iknowcute 28 Tháng sáu, 2013