Top Definition
Extreamly Hot Girl
J'vaani;" OMG DID YOU SEE THAT GIRL SHE WAS A HOTSPICE JEEEEZE. "
viết bởi Boss;) 31 Tháng tám, 2011
A hot woman. Used exclusively for referring to women, never men. Has origins in Jamaican Patois, and is used predominantly in the UK
Deshaun: ay yo you seen that Shequan chick

Porter: nah cuz

Deshaun: yo she one true hot spice. I would tap that for real
viết bởi chubbyjojo 16 Tháng một, 2012
An Attractive female, usually come in the form of a Lighty or White girl.

Other word related Whitespice
She's a Hotspice
viết bởi SBOFMC 04 Tháng sáu, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×