tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
To make oneself HOT. SMOKIN' HOT.
Amy looks hot in that bikini. To hottify herself even more she could wear stilettos.
viết bởi bogusannie 14 Tháng một, 2011