tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Farting so hard, you move in your seat.
I hovercrafted so hard, I almost shit my pants.
viết bởi Naburkish 04 Tháng mười, 2014